top of page

Företagsinformation

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar transparent och öppen redovisning av företagsfakta. 

Vi följer de högt ställda krav och riktlinjer som finns och vill gärna bidra till transparens och öppenhet, därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Elin Lindström Tandvårdshuset AB
Västergatan 13

531 52 Lidköping
Telefon: 0510 26650

Sara Floberg Tandvårdshuset AB
Västergatan 13

531 52 Lidköping
Telefon: 0510 25400

 

Dentona Per Salgård AB
Västergatan 13

531 52 Lidköping
Telefon: 0510 67600

Om oss

Tandvårdshuset Lidköping utför allmäntandvård med omtanke, trygghet och kvalitet. Vi är totalt tre tandläkare, tre tandhygienister och fyra tandsköterskor. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning och styrelse

På Allabolag.se finns mer information om Elin Lindström Tandvårdshuset AB, Sara Floberg Tandvårdshuset AB och Dentona Per Salgård AB. Ägare: Elin Lindström, Sara Floberg, Per Salgård.

Kvalitet

Vi arbetar löpande med ett för tandvården specialanpassat kvalitetssäkringssystem, Q-dent.

Företagsinformation
bottom of page